• Når regjeringen nå øker muligheten til midlertidige ansettelser og dermed skaper usikkerhet for de unge på arbeidsmarkedet, så kan det påvirke beslutningen om å stifte framtidig familie, mener innsenderne. FOTO: NTB SCANPIX

Er flere midlertidige jobber familievennlig?

En av de viktigste livsbeslutningene mennesker tar, er valget om å stifte familie og få barn.