Språk og identitet

KULTUR: Forholdet mellom bokmål og nynorsk er ein god illustrasjon av den symbolkrafta som ligg i språket.