Bryter loven

Mange elever i norsk skole får ikke det undervisningstilbudet de har krav på etter opplæringsloven. Slik bryter både kommuner og fylkeskommuner loven.