Pengene og livet

Det som har skjedd de siste årene i vårt eget økonomiske system, er at livskvalitet er blitt til levestandard.