Et viktig signal

For et par dager siden avsa Høyesterett en dom som kommer til å vekke oppmerksomhet. Rikets øverste dommere har sendt ut et signal om hvordan straffenivået skal være i overgrepssaker der internett er inngangsportalen for de straffbare handlinger.