Fastlåst konflikt

Politiets Fellesforbund fortsetter kampen mot regjeringen for bedre lønns— og arbeidsforhold.