Sykehuset og offentlighet

Sykehusstriden mellom Arendal og Kristiansand har igjen blusset opp. Motstanderne av strukturelle endringer mobiliserer i og rundt fylkeshovedstaden i aust, mens andre krefter argumenterer for en mer økonomisk rasjonell drift gjennom å samle flere funksjoner i Kristiansand.