Fattige barn

Mer enn 5000 barn i vår landsdel lever under fattigdomsgrensen. Og antallet fortsetter å stige. Det fremgår av en rapport forskningsstiftelsen Fafo har laget på oppdrag for Redd Barna og LO.