Dårlig skjønn

Våre fremste folkevalgtes fremste kvalifikasjon er ment å være deres dømmekraft.