Vintrene som forsvinner

Det er dramatisk at vintersportssteder som ligger lavere enn 800 meter over havet, vil ha tilnærmet snøfrie vintre innen 50-70 år.