Idrett og alkohol

Idretten holder ikke ungdommen borte fra fylla.