Fotball og rasisme

Rasisme har vært et stadig tilbakevendende problem i norsk fotball.