I bakvendtland

To av ti elever i grunnskolen her i landet har alvorlige lærevansker og diagnoser som påvirker læringen.