Vi trenger mer enn fine ord, statsråd

Ser en på det lave antallet uteksaminerte prester, er det skremmende fremtidsutsikter hvis ikke radikale grep gjøres.