Større kake

Møbelhandlere på Sørlandet som frykter IKEA, har liten grunn til engstelse, forteller Agderposten.