Sykehus og fylkessammenslåing

Det er mye politisk klokskap bak fylkesordfører i Aust-Agder Laila Øygardens resonnement om at folk flest i Aust kobler sykehustilbud og fylkessammenslåing sammen.