KrF + Ap = Sant?

Med sitt nye partiprogram tar KrF i realiteten et langt skritt i retning av Ap. Formuleringene i programutkastet om at skattelette må vike til fordel for fellesskapsoppgavene, er som hentet ut av Aps program.