forfulgt.no

Det er maktpåliggende å etablere en statskikk som er inkluderende, tolerant og religionsnøytral. Dette burde ikke være truende mot noen.