Byutvikling til besvær

Det er et graverende misforhold mellom mengden prosjekter som nå er i gang eller under planlegging i Kristiansand og de overordnede samfunnsmessige hensyn.