Når makt korrumperer

'68-erne som gjorde opprør mot borgerskapet er blitt eliten som tar i bruk nøyaktig de samme undertrykkende våpen som generasjonene før dem.