• FOTO: Mike Tombs / Nica

Fremtiden til leverandørindustrien

Fysiker Stein Storlie Bergsmark har tidligere gjort det allment kjent at han mener det ikke er bevist at det foregår menneskeskapte klimaendringer.