• Artikkelforfatteren nevner Bruce Springsteen som eksempel på en skikkelse som solidariserer seg med alle som er blitt sviktet av den armerikanske drømmen, og som minner oss om at vi aller er i samme båt. FOTO: SCANPIX

Rocken – menneskehetens viktigste kulturuttrykk!

Historisk ble rocken fra midten av 1960-tallet et symbol på at verden fikk merke fremveksten av en spesiell og usedvanlig sterk ungdomskultur, som skapte en dyptgående endring i forholdet mellom generasjonene.