Hva nå?

Kreft er en sykdom som rammer mange. Både diagnosen og den psykiske siden for pasienten berører også familie og venner.