Rettferdighet for UiA

Som landsdel har vi rikelig erfaring for at det ikke nytter å ta seire på forskudd. Og motkreftene i denne prosessen vil bli tunge, i form av de eldre universitetene og deres politiske allierte.