• KRIMINALITET: For hvert minutt sendetid og hver time journalistisk arbeidstime som brukes på det periferere fenomen som voldskriminalitet er, blir noe annet oversett, hevder Omdal. FOTO: SCANPIX

Dagsrevyens svarte hull

Menneskene, og blant dem må vi nesten regne nordmenn, har aldri vært så trygge for å bli myrdet. Så hvorfor forsøker Dagsrevyen å skape inntrykk av det motsatte?