• PLANER: Landskapsarkitektene Simon K. Thorjussen og Gøril Mortensen fra Rambøll i Havnegata med forslag til en "grønn linje" fra Børsparken til Kilden.

Strake veien til Kilden

Kildens plassering kan oppfattes som et bevisst grep for å få i gang en byutvikling. Men mens vi venter på hva som skal skje med Vestre Havn, kan vi gjøre midlertidige tiltak som kan skape dynamikk og tilføre nye opplevelser til innbyggere og turister i Kristiansand.