Starten på en lang reise

Tine Sundtoft står overfor enorme oppgaver på klimaområdet. Men som minister i lille, rike Norge, har hun også store muligheter.