Reservasjonsrett og politikk

I og med at Jern-Erna svinger partipisken, er videre debatt om reservasjonsretten hensiktsløs.