Fortsatt strenge rammer for motorferdsel

Ifølge Norsk Ordbok betyr frislipp at noe gis fritt spillerom, at regulering oppheves.