Uutholdelig krise

Konflikten i Syria er så graverende at verdenssamfunnet ikke bør kunne leve med den.