• ETTER FINANSKRISEN: På et møte i Grimstad 26. februar, hvor fylkespolitikerne fra begge fylker var til stede, ble Agderforsknings rapport presentert. FOTO: ARKIV

The Blind Men and the Elephant

Agderforskning presenterte resultatene fra rapporten «Krise, omstilling og vekst» for fylkestingene i Agder 26. februar. Dagen etter fortalte Fædrelandsvennen at næringslivet i Agder kom styrket ut av finanskrisen. Men bildet er langt mer nyansert enn det.