• AVSTAND: Artikkelforfatterne mener det er langt fra teori til praksis i hverdagen i barnevernet. Statlige hjelpetiltak legges ned eller reduseres, før tilsvarende kommunale hjelpetiltak er på plass. FOTO: SCANPIX

Bli enig!

Barneverntjenesten er ofte den siste hjelpeinstansen barn og unge henvender seg til.