Tidsdifferensiert passeringsavgift

Det er på tide at Kristiansands nabokommuner tar sin del av ansvaret for å redusere trafikken inn til Sørlandets største by.