• Innsenderen er kritisk til skattemyndighetenes tolkning av momsreglene når det gjelder Brokke Skisenter. FOTO: ARKIV

Om å havne i heisen…

Skatt Sør har etter det jeg leser i avisen introdusert en fortolkning av merverdiloven som har uante konsekvenser for alle som driver eller ønsker å drive virksomhet i dette landet.