Journalistikk og ansettelseskrav

Prinsipielt sett utgjør det ingen forskjell om grunnsteinen som undervisningen bygger på er en hyllest til Gud og Jesus eller Kim il Sung og Kim Jong-un.