Fra NAV til jobb

Det er spesielt bra at nettopp NHO forteller at disse arbeidstakerne er verd noe.