Hvorfor rette baker for smed?

I Norden dør rundt 4500 personer av leversykdom hvert år.