Sykehusdirektørens umulige oppgave

Et nytt sykehus bør bygges.