Historieforfalskning, Fædrelandsvennen?

Usaklig sammenligning mellom islam og kristendommen.