Religion i offentligheten

En lærer skal ikke bære en drakt som hører til en forkynnende stilling.