40 år med Fremskrittspartiet

I alle disse 40 årene har vi vært alene om å kjempe for at Norges oljerikdom i større grad også skal komme nålevende nordmenn til gode.