• Oljesmurt økonomi går som kjent som et lyn. Og de som har operert i slike konjunkturer har ingen interesse eller behov for statlig støtte. Her ligger nok noe av forklaringen på hvorfor bedrifter på Sørlandet har klart seg godt uten offentlige støtteordninger, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Rune Øidne Reinertsen, arkivfoto

Sørlandet går glipp av en halv milliard!

Hadde Sørlandet fått en like stor andel av statlige overføringer som andel bedrifter skulle tilsi, skulle vi hatt en halv milliard mer!