Retten til selvbestemt abort

Loven om selvbestemt abort kom i 1978, altså dette er ikke noen ny lov.