Statens vegvesen må ta ansvar

Vegvesenet forslår at blinkende lys skal stanse trafikken når buskap skal over FV 402!