Hvordan få noe konstruktivt ut av debatten

I kjølvannet av Jørgen Kristiansens bilde av en dukke som skal ligne et 12 uker gammelt foster, stilte professor Paul Leer-Salvesen spørsmål til om folks sterke reaksjoner på det, egentlig kunne være fordi vi ikke tåler realisme i abortdebatten (Synspunkt i Fædrelandsvennen 5. februar).