• Høyre ønsker å bruke resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver som grunnlag for hvordan skolene kan lære av hverandre, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Kjartan Bjelland

Høyre vil ha mer læring

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring, det viser all tilgjengelig forskning.