Endelig en løsning

Kampen mellom nordsjødykkerne/pionerdykkerne og staten var gjennom mange år en "skammelig" føljetong i nyhetene.