Biskopen på brevsida

Han skriv om kva Bibelen vil sei (25. januar) eller kva Bibelen eigentleg vil sei, men det er vel ikkje lett ettersom denne boka inneheld mange bøker av mange forfattarar skrivne over mange år, og som til dels sprikar.