Kunstverket kan reddes

Arkitekturguiden som ble utgitt av Kulturdirektøren i 2002 roser i høye ordelag teaterkunstverket til Henrik Finne.