Rv 9 etter bommen

Frp og Ingebjørg Godskesen skal ha ros for å ha fjernet bommen. Men de har også et særlig ansvar for at veibyggingen ikke stanser opp.